Zagyva-Tisza Árvíz Védelem

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: + 36 56 501-900

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén

KEHOP-1.4.0-15-2015-00008

Üdvözöljük honlapunkon! 
Érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról!

Kedvezményezett: OVF-KÖTIVIZIG Konzorciuma
Támogatási összeg: 8.989.429.840 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Támogatási szerződés hatályba lépése: 2016.05.30.
Fizikai befejezési határidő: 2022.09.30.
Záró kifizetési határidő: 2022.10.31.

2021. december 01-jén sikeresen lezárult a projekt műszaki átadás-átvételi eljárása, a kivitelezési munkálatok befejeződtek.

A projekt fő célja az árvízi biztonság növelése, így az árvízi kockázat csökkentése a Tisza-völgyében élő emberek és javaik, valamint az ipari-, gazdasági létesítmények és a projektterületen fekvő mezőgazdasági területek védelme érdekében, továbbá az előírásoknak megfelelően kiépített védvonalakon a védekezési költségek csökkentése.

Cél a VTT program eddigi tapasztalatainak hasznosításával a Tisza-völgy árvízi biztonságának javítása, mellyel hozzájárul a KEHOP célrendszerében meghatározott „a klímaváltozás következményeként kialakuló szélsőséges időjárási események káros hatásaira való felkészülés” tematikus célkitűzés teljesítéséhez is.

A projekt keretében tervezett beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását, megvalósítását és működtetését szolgálják, mely konkrét céljai kialakításánál figyelembe veszi a védendő értékek nagyságát, beleértve ebbe az emberi élet és más kardinális értékek védelmét, azaz az árvízi kockázatok mértékét. Ennek megfelelően a projekt célja a jogszabályi előírásokkal és az Operatív Programban meghatározott célokkal összhangban a beruházással érintett I. rendű árvízvédelmi védvonalak MÁSZ + magassági biztonságnak megfelelően történő kiépítése által az érintett területeken az árvízi biztonság növelése, ezáltal az árvízi kockázat csökkentése.

A fejlesztés műszaki szükségességét a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint, valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági biztonsága, pontosabban a védvonal jelenlegi kiépítettségének a rendeletben meghatározott értékekhez viszonyított magassági hiánya indokolja.

Tervezett munkák

A fejlesztés keretében az alábbi szakaszokon terveznek beavatkozásokat:

 • Töltésfejlesztés a Zagyva bal part 12+840-18+174 tkm közötti szakaszon;

 • Töltésfejlesztés a Zagyva jobb part 12+100-14+616 tkm közötti szakaszon;

 • Töltésfejlesztés a Zagyva jobb part 17+466-20+300 tkm közötti szakaszon;

 • Töltésfejlesztés a Tisza jobb part 19+500-20+000 tkm közötti szakaszon;

 • Zsilip építés és rekonstrukció;

 • Partbiztosítás terméskővel;

 • Vízmérce rekonstrukciók;

 • Szivattyús műtárgyak rekonstrukciója, építése és átépítése;

 • Kenderéri, Határmenti, Zagyvarékasi és Ókécskei gátőrtelepek felújítása;

 • Tiszakécske védelmi központ fejlesztése;

 • Milléri Védelmi Központ megvalósítása;

 • Komplex vízrajzi mérőállomás kivitelezése;

 • Árvízvédelmi gyakorlati központ létesítése.

Általános, mind a négy projekt helyszínt érintő fejlesztések beavatkozások:

 • A tervezett fejlesztések része a töltésszakasz felügyeletét ellátó gátőrtelepek és védelmi központok felújítása.

 • Az árvízvédelmi töltés mentett oldalán jelentkező fakadó- és szivárgó vizek összegyűjtésének, valamint elvezetésének szükség szerinti kialakítása.

 • A beavatkozással érintett szakaszokon a fejlesztési munkák elvégzése után többlet fenntartási igény jelentkezik (pl. nagyobb kaszálandó felületek, több műtárgy), ezért indokolt új fenntartó géplánc beszerzése a fejlesztés keretén belül.

 • A fejlesztéssel érintett szakaszoknál a műtárgyak átépítésénél a hullámtéri csatlakozó csatornák állapotát és a hozzá kapcsolódó hullámtéri bevezetéseket is indokolt megvizsgálni és amennyiben szükséges helyreálltásokat meg kell tenni.

 • A töltésszakaszra mindenütt egységesen 3,0 m széles új útburkolatot terveztünk a közelmúltban történő fejlesztéseknél alkalmazott rétegrendi kialakítással. A fejlesztett szakasz burkolatának közúti vagy más burkolt útkapcsolati összeköttetését stabilizált korona kialakításával tervezzük megteremetni, a védekezés és fenntartás alatti szállítási, megközelítési lehetőségek miatt.

A fejlesztés szükségességét több szakpolitikai cél is alátámasztja, melyek közül a legfontosabbak a következők:

 • Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia

 • Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia

 • Nemzeti Környezetvédelmi Program

 • Kvassay Jenő vízgazdálkodási stratégia

 • Katasztrófa Kockázatértékelési Módszertan és jelentés

 • Árvízi kockázatkezelési tervek

 • Vízgyűjtő-gazdálkodási terv

 • Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztése

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. szeptember 30.

Projektinformációk

Ismerje meg a projekt részleteit, célját és várható eredményeit.

Események, aktualitások

E menüpontban a projekthez kapcsolódó események, aktualitások információit találja.

Sajtószoba

E menüpontban megtekintheti a projektről szóló hivatalos sajtóközleményeket, a projekt eseményeire szóló meghívókat és legfrissebb híreket.

Galéria

A projekt kivitelezéséről, és a kapcsolódó eseményekről készülő fotók galériája.

Kapcsolat

Lépjen kapcsolatba a projekt sajtókatókapcsolati munkatársával, és rajta keresztül a beruházóval, illetve a kivitelezővel.